ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PC /PC Mobile (หลายอัตรา ด่วน!) ด่วนมาก 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประจำโรงงาน ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ด่วนมาก ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานฝ่ายผลิต (หลายอัตรา) ด่วนมาก! ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 11 lists.