ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Exclusive 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 30,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหน้... 14,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Programmer and IT Support 17,000 - 25,000 สมุทรสาคร
Baker 1 ) / เจ้าหน้าที่ 1 14,000 - 15,000 สมุทรสาคร
Total 6 lists.