ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหน้... 14,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
พนักงานฝ่ายผลิต 9,000 - 11,000 สมุทรสาคร
นักศึกษาฝึกงาน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Customer Service (Urgent) 13,000 - 15,000 สมุทรสาคร
Sales Exclusive 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.