ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 15,000 - 19,000 สมุทรสาคร
หัวหน้าสโตร์ 13,000 - 14,000 สมุทรสาคร
Sales Exclusive 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 30,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
พนักงานฝ่ายผลิต 9,000 - 11,000 สมุทรสาคร
Total 9 lists.