ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ (ประจำโรงงานลพบุรี) 9,500 - 11,500 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกร (โยธา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนขาย ไม่ระบุ มหาสารคาม
Total 7 lists.