ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเขียนแบบ 3มิติ (3-DCAD Operater) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนขาย ไม่ระบุ มหาสารคาม
Total 9 lists.