ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอกสถานที่ (FCR) 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการงานสินเชื่่ิอ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้า 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เสมียนหน้าร้าน 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.