ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการทั่วไป 13,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเช็ค stock สินค้า 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอกสถานที่ (FCR) 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.