ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยฝ่ายบัญชีการเงิน 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานประจำโชว์รูม (ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์) 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการประสานงานติดตั้ง 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 13,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.