ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 14,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีประสานงาน 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยฝ่ายบัญชีการเงิน 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.