ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายอาคารและซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ภูเก็ต) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 15,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |