ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(หอสมุดเมือง) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหางานบุคคล(หอสมุดเมือง) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี - การเงิน(หอสมุดเมือง) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(หอสมุดเมือง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |