ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานระบบอาคารและซ่อมบำรุง 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (ทำงานเขตประเวศและเขตพร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |