ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายระบบจัดแสดง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายระบบปฏิบัติการงานบริหาร(หอสมุดเมือง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (ทำงานเขตประเวศและเขตพร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการสำนักงาน/ธุรการ(หอสมุดเมือง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 26 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |