ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักเคมีพอลิเมอร์ 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างติดตั้งโมเสค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Admin Local 9,500 - 13,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม (จ... ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าประจำห้างบุญถาวร 6 สาขา ส... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.