ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นิติกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.