ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิค ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานขาย ทางโทรศัพท์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้าประจำสมุทรปราการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.