ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์ฐานข้อมูลและนักบริหารข้อมูล 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
IT HelpDesk 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
BI Development ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร 16,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
System Administrator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |