ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรรมเครื่องกล QS-MEP 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Project Engineer, Architect 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
QS - ผู้สำรวจปริมาณ (ประมาณราคา) 17,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมงานระบบ 18,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา(งานโยธา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.