ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโครงการ (งานโยธา) 45,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
IT Network Administrator 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Project Engineer, Architect 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Project Architect 41,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.