ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Project Architect 41,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ประจำสำนักงาน 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ 45,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมงานระบบ 18,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Supervisor งานโครงสร้าง สถาปัตย์และตกแต่งภายใน 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.