ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าจัดส่งสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ เช็คเกอร์ ( ด่วนมาก ) 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.