ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง รถบรรทุก (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ เช็คเกอร์ ( ด่วนมาก ) 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.