ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง รถบรรทุก (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ เช็คเกอร์ ( ด่วนมาก ) 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถบรรทุก 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.