ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ( ด่วนมาก ! ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า / ช่างเทคนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Project , Sales Dealers ( ด่วนมาก ! ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Project ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย (ด่วนที่สุด!) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.