ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการฝ่ายขาย ( เลขาฝ่ายขาย ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ชาย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างอิเลคทรอนิกส์ (ชาย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างอิเลคทรอนิกส์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.