ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานสโตร์ (Store Staff) ปฎิบัติงานที่คลังสินค้า... 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน (ฝึกงานแผนก IT / คอมพิวเตอร์) ด่... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นิติกร 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเย็บผ้า (โพ้ง - ลา) / ช่างตัด(ผ้า) / ช่างเย็บต... 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฎิบัติงานที่ บ.อินไลน์ โคท... 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 32 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |