ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ (ด่วนมาก!) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการสินเชื่อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการ 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานและกำกับดูแล 10,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
System Analyst (ด่วนมาก) 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 38 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |