ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยรองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบัญชี 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการ 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างขัด 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างขัด, ช่างแต่ง, ช่างฝังในเทียน, ช่างฉีดเทียน, ค... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.