ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.