ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าทีมการตลาด 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
รับคนพิการ (แขน,ขา ไม่สามารถใช้งานได้ข้างได้ข้างนึ... 9,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีด้านเจ้าหนี้(AP) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบัญชี 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างขัด 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.