ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
บรรณาธิการสื่อประชาสัมพันธ์ (Media Editor) ด่วน!!!... 13,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Part time ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (IT Support) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.