ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วิศวกร 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
บรรณาธิการสื่อประชาสัมพันธ์ (Media Editor) ด่วน!!!... 13,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.