ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริการผู้ถือกรมธรรม์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายสรรหา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานแม่บ้าน (ประจำสำนักงาน) 10,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นิติกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.