ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายสรรหา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานแม่บ้าน (ประจำสำนักงาน) 10,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการบริหาร(ด่วน!!!) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย-ประกันกลุ่ม / สามัญ (ด่ว... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.