ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายสรรหา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผช./ผจก.ฝ่ายสินไหม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.