ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเลเซอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี/ผู้ช่วยบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างแกะแวกซ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างแต่งเทียน,ช่างฉีดเทียน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างลงยาสี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.