ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างแกะแวกซ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างแต่ง 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี/ผู้ช่วยบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างฝัง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.