ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน (ประจำจังหวัดเชียงใหม่... 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรควบคุมการผลิต 20,000 - 28,000 เชียงใหม่
เลขานุการ **ด่วนมาก 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Education Counseling 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.