ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต 20,000 - 28,000 เชียงใหม่
เลขานุการ **ด่วนมาก 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อบรมออนไลน์ (กราฟฟิค) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการภาคการขาย (ทุกภาค) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (Education Advisor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.