ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต 20,000 - 28,000 เชียงใหม่
เลขานุการบริหาร !รับสมัครด่วน! 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาไทย 17,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รายงานและการวิเคราะห์ 28,000 - 32,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกการตลาด (ผลิตภัณฑ์อาชีวะ) 25,000 - 33,000 กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |