ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการผู้บริหาร 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ *ด่วน* 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เทคนิคผลิตสื่อเทคโนโลยี 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิชาการสังคมศึกษา 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิชาการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ *ด่วน 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |