ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ - ประสานงานทั่วไป ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา (ภาคสนาม)ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Support ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผช.ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.