ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน กปภ. ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย(เขตการขายต่างจังหวัด) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย(ประจำเขตกรุงเทพฯ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.