ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างขัดเครื่องประดับ ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานส่งเอกสาร ด่วน ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างพิมพ์เงิน ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 4 lists.