ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย ต่างประเทศ 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 22,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมสต็อก/วัตถุดิบ 9,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.