ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PR เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 16,000 - 24,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเสริฟ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ภายในประเทศ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ต่างประเทศ 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 22,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.