ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 22,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเสริฟ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ภายในประเทศ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.