ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าในโรงละคร 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมสต็อก/วัตถุดิบ 9,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ภายในประเทศ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.