ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แม่ครัว, ผู้ช่วยแม่ครัว ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานกู้ชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเภสัชกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.