ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเสิร์ฟอาหารผู้ป่วย 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (Telephone Operator) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักรังสีเทคนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.