ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานทั่วไป (คนพิการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานกู้ชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (Admission Officer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |