ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเวรเปล (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
นักรังสีเทคนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานแม่บ้าน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยพยาบาล(PN) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.