ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักรังสีเทคนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยพยาบาล(PN), พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย(NA) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานกู้ชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.