ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย 50,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานคลังสินค้า 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
สมุห์บัญชี 30,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.