ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทดนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค /วิศวกรเครื่องมือแพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Telesales 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย 50,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.