ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการฝ่ายช่าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ส่งสินค้า และขับรถให้ผู้บริหาร 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานประสานงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
สมุห์บัญชี 30,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.