ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Support (คลังสินค้า) 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ 6 ล้อ 10,000 - 12,000 ฉะเชิงเทรา
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้ารายวัน( พระรามที่3 ซอย.23 ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
CallCenter (ประจำคลังสินค้า DC) 8,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.