ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ( ด่วนที่สุด ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า(จักรยานยนต์) 10,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ติดรถส่งสินค้า ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.