ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (สุราษฎร์ธานี) 15,000 - 20,000 สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.