ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ/การตลาด 10,000 - 12,000 สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Call center 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานต้อนรับ (Front Reception) 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.