ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีการเงิน (จังหวัดกระบี่) 9,500 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานแผนกผลิตไบโอดีเซล 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานแผนกการเงิน 9,500 ขึ้นไป สุราษฎร์ธานี
สมุห์บัญชี (ประจำสุราษฎร์ธานี) 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานแผนกบุคคลและธุรการ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 26 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |