ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรเขียนแบบ / Draft ระบบไฟฟ้า ด่วนที่สุด ประจำ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบเครื่องกล ( M&E ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีด่วนที่สุด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor หัวหน้างานระบบ M & E (ไฟฟ้า , สุขาภิบา... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.