ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานสโตร์ ประจำไซด์งาน ด่วนที่สุด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบเครื่องกล (m&e)และ ระบบไฟฟ้า ไม่ระบุ สกลนคร
ธุรการทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีด่วนที่สุด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.