ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Product Designer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ 17,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.