ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกOUTDOOR ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี***ด่วน*** ไม่ระบุ ประจวบคีรีขันธ์
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเลย* * ด่วนมาก * * ไม่ระบุ เลย
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ ขอนแก่น
พนักงานขาย (PC) โกบอลเฮ้าส์สาขาสามโคก***ด่วน*** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.