ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงกุมกาม* * ด่ ว น * ... ไม่ระบุ เชียงใหม่
วิศวกรสาขาอิเลคโทรนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
operator (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (PC) Home Pro สาขาราชพฤกษ์ * * ด่วนมาก ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรอุตสาหการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.