ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงาน PC ประจำ สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเชียงราย* *... ไม่ระบุ เชียงราย
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาญจนบุรี* * ด่วนมาก * * ไม่ระบุ กาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี***ด่วน*** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (PC) Home Pro สาขารังสิต * * * ด่ ว น *... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.