ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงกุมกาม* * ด่ ว น * ... ไม่ระบุ เชียงใหม่
วิศวกรสาขาอิเลคโทรนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (PC) Home Pro สาขาราชพฤกษ์ * * ด่วนมาก ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรอุตสาหการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (PC) Home Pro สาขารังสิต * * * ด่ ว น *... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.