ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสามโคก***ด่วน*** ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานขาย (PC) Home Pro สาขาลำลูกกา * * * ด่ ว น ... ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานขาย (PC) Home Pro สาขารังสิต * * * ด่ ว น *... ไม่ระบุ ปทุมธานี
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาศาลายา* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ นครปฐม
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาประจวบขีรีขันธ์***ด่วน**... ไม่ระบุ ประจวบคีรีขันธ์
Total 8 lists.