ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงาน PC ประจำ สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาประจวบขีรีข... ไม่ระบุ ประจวบคีรีขันธ์
พนักงานขาย (PC) Home Pro สาขารามอินทรา* * * ด่ ว น... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ มุกดาหาร
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาศาลายา* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ นครปฐม
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเลย* * ด่วนมาก * * ไม่ระบุ เลย
Total 10 lists.