ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP) 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.