ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Representatives Officer (ตัวแทนขายสินค้าแว่น... 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP) 15,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
Customer Service Officer 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.