ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างยนต์ ไม่ระบุ นครปฐม
พนักงานฝึกงาน ไม่ระบุ นครปฐม
ผู้จัดการแผนกบัญชี ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ขาย ไม่ระบุ นครปฐม
Total 15 lists.