ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างยนต์ ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ขาย ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ นครปฐม
พนักงานคุมเครื่องจักร(เครื่องเป่าถุง) ไม่ระบุ นครปฐม
พนักงานคุมเครื่องจักร(เครื่องพิมพ์ถุง) ไม่ระบุ นครปฐม
Total 13 lists.