ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ห้องแล็ป ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ นครปฐม
พนักงานฝึกงาน ไม่ระบุ นครปฐม
ผู้จัดการแผนกบัญชี ไม่ระบุ นครปฐม
Total 10 lists.