ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขนส่งสินค้า 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการ 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าทีฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |