ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนงานโครงการ 20,000 - 33,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายการตลาด 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งสินค้า 10,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |