ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการบัญชีต้นทุน 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 11,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.