ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
โฟร์แมนประจำ Site งาน 16,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนงานโครงการ 20,000 - 33,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายการตลาด 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
ISO Staff 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.