ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
โฟร์แมนโยธา/โฟร์แมนเครื่องกล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างเชื่อม/ช่างยนต์/ช่างกลึง/ช่างปูน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานส่งเอกสาร ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ร.ป.ภ.) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 12 lists.