ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการ/ฝายการตลาด/ฝ่ายต่างประเทศ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน C... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรโยธา(Civil)/วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ร.ป.ภ.) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่สโตร์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 22 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |