ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการ/ฝายการตลาด/ฝ่ายต่างประเทศ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์/ Web Master / Web Desi... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานเขียนแบบวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม/ออกแบบภายใน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |