ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ONLINE MARKETER ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Telesales ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale Exeutive ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบัญชี ด่วนมาก ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 8 lists.