ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานการผลิต (ประจำโรงงานผลิตเครื่องดื่ม) 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ (น.ศ.ฝึกงาน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PC supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |