ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ (น.ศ.ฝึกงาน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยหัวหน้าพนักงานส่งเสริมการขาย 14,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
PC. ดูแลสินค้า Banner Protein ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานการผลิต (ประจำโรงงานผลิตเครื่องดื่ม) 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.