ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานการผลิต (ประจำโรงงานผลิตเครื่องดื่ม) 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย / ผู้ช่วยพนักงานขาย M-150 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Cadet พนักงานผู้ช่วยฝึกหัด(ขับรถ) 10,500 - 16,500 กรุงเทพมหานคร
Sales Cadet พนักงานขายฝึกหัด 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.