ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการพื้นที่ศูนย์บริการเอกชัย61 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์บริการต่างจังหวัด 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างบริการประจำศูนย์บริการต่างจังหวัด 9,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค 9,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.