ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการ Engineering (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Assistant Manager Quality Control ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Machine Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Leader Mould Maintenance ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 12 lists.