ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Quality Assurance ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Die Cast Engineer ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Assistant Manager Machine ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Die Casting Assistant Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 9 lists.