ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Design Engineer 3D ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Production Control Asst. Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Machine Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Die Cast Engineer ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 11 lists.