ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ*ด่วนมาก* 10,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่วนกลาง / รถตู้ / พนักงานขับรถ 6 ล้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 31 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |