ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี (เริ่มงานได้ทันที) 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี Senior ( ด่วนมาก) 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ONLINE MARKETER ( ด่วน มาก ) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้า แผนก VISA & WORK PERMIT 17,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ฝ่าย กฏหมาย/ทนายความ 16,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.