ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Web Programmer (ด่วน) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานการตลาดการขาย(ด่วนมาก) 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมเมอร์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Maintenance/ช่างซ่อมบำรุง / ช่างประจำฝ่าย Service 9,500 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.