ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล(Full Time) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิจัยการตลาด 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.