ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิจัยการตลาด 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Presentation Supervisor 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล(Full Time) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.