ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโรงแรม ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานยกถุงกอล์ฟ 9,500 ขึ้นไป สมุทรปราการ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 20,000 - 30,000 สมุทรปราการ
พนักงานฝ่ายกีฬาสันทนาการ 11,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
แคชเชียร์ 10,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 10 lists.