ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Operation Strategy Development Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Training Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Service Quality Assurance English Officer (QA Eng) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Service Quality Assurance (QA) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
AIS Fibre Contact Center (สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทัน... 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.