ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
AIS Fibre Contact Center (สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทัน... 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
AIS Contact Center (AIS Contact Center Development... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
AIS Contact Center (English Skill) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
สหกิจศึกษา (Contact Center Platform) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
System Analyst ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.