ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วน ฝ่ายรับประกันภัยอื่น ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับประกัน สาขาหาดใหญ่ ไม่ระบุ สงขลา
ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ ไม่ระบุ สงขลา
วิทยาการฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการสินไหมทดแทน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.