ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรไฟฟ้า 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เลขากรรมการบริษัท (ภาษาจีนกลาง) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งสินค้า (เวสป้า) 9,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน(สาขาไฟฟ้ากำลัง) 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดรถส่งสินค้า 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |