ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ (โซนสายไหม) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT staff (HRIS) สัญญาจ้าง 5 เดือน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
After Sales Service Specialist ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Executive (พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Contract Mortgage Staff (สัญญาจ้าง 11 เดือน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 28 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |